Når bare å trykke på knappen blir for lett

Det er interessant å se at IT/techselskaper er så dominerende blant de som under pandemien har kjørt vårt kaffekurs for sine hjemmekontorlåste medarbeidere. Og at de forholder seg til instruktør og kaffeverdensmester, Odd-Steinar Tøllefsen, med nærmest grenseløs beundring.  For utviklere og programmere kommer denne observasjonen neppe som noe sjokk. Kaffe og tech har alltid vært […]