Hallo, er det du som driver med tekst?

man having a phone call in front of a laptop

[Telefonen ringer] – Hallo? – Hei, er det du som er tekstforfatteren? – Ja.  – Det er XXX fra YYY her.  – Det var et rart navn.  – Vi driver og går igjennom hjemmesiden vår, og vi sliter med teksten.  – Ikke uvanlig.  – Er det ikke? – Nei.  – Jeg synes innholdet er fint, […]