Nytt hjemmesideprosjekt

Earth Wind & Power, ledet av tidligere statsråd, Ingvil Tybring Gjedde, leverer grønn energi til drift av datasentre. For dette har selskapet utviklet en innovativ løsning for utnyttelse av overskuddsenergi fra vind, sol, geovarme og gass uten å tappe eksisterende infrastruktur for strømkraft.  Earth Wind & Power satser globalt, og hjemmesiden er viktig for å […]