Artikler

close up of hand holding pencil over white background

Derfor er gode skriveferdigheter viktig på jobben

Språk er makt, og språk gir muligheter. Det gjelder ikke minst på jobben. 

I en mail, en rapport eller en presentasjon har du ikke de samme mulighetene til å spille på blikk, kroppsspråk og følelser som du har i et møte. Ordene og setningene dine står der helt alene. Du må lene deg på fornuften. 

Formidler ordene de tankene du hadde i hodet da du skrev dem ned? Blir de forstått slik du ønsker? Er ordene stokket på en sånn måte at du holder på leserens oppmerksomhet helt til poenget kommer?  

Du stiller sterkere hvis du er god til å uttrykke deg skriftlig. Hvis jeg som leder får servert et velformulert ønske, krav eller innspill fra en medarbeider, er det større sjanse for at han/hun får det som han/hun vil, enn hvis innholdet blir formidlet hultetibulter i et knotete språk fullt av skrivefeil. Sånn er det bare. 

Kurs: Ride & Write – En inspirerende to-dagers workshop fylt av praktiske skrivetips og fantastisk sykling på sti.

Her er flere grunner til at gode skriveferdigheter på jobben er viktig : 

For deg:

 • Du får lettere gjennomslag for det du ønsker å formidle – både internt og overfor kunder og samarbeidspartnere. Jo tryggere du blir på språket, jo mer kan du bruke det til å oppnå det du ønsker. 
 • Du fremstår som profesjonell, troverdig og seriøs, noe som kan gi deg fordeler karrieremessig, lønnsmessig og på andre måter.  
 • Du begrenser frykten som mange har både for å begynne på et dokument og for å trykke på send-knappen eller levere fra seg en rapport eller innstilling som er ferdig skrevet 
 • Du oppnår respekt og anerkjennelse hos ledelse, kolleger og kunder.
 • Du får større innflytelse siden du naturlig blir pekt på som den som skal oppsummere, den som skal skrive referat og den som skal formulere en kronikk eller Twitter-melding på vegne av bedriften.

For bedriften:

 • Språket sier også noe om bedriften. Rapporter fulle av skrivefeil, rotete presentasjoner og hjemmesider som ikke klarer å formidle budskapet, kan svekke merkevaren. 
 • Godt formulerte presentasjoner har motsatt effekt; de gir større gjennomslagskraft og kan gjøre bedriften mer attraktiv både som arbeidsgiver og leverandør.
 • Mange kjemper om nye oppdrag i knivskarp konkurranse med andre. Her handler det mye om å vinne tillit hos kunden. Et godt formulert og strukturert tilbudsdokument, kan være tungen på vektskålen hvis pris og andre faktorer er like. 
 • Det samme gjelder hvis bedriften skal søke som forskningsmidler eller enda mer lån i bannken – da kommer du trolig lenger hvis du klarer å uttrykke behovet og begrunnelsen for dette på en klar og tydelig måte. 
 • En uheldig formulering i en mail fra ledelsen kan sette fyr på hele organisasjonen. Det skal ikke mer til. Et godt og konsist språk reduserer risikoen for misforståelser og påfølgende intern støy. 
 • Gode skriveferdigheter er essensielt for bedriftens historiefortelling – som er så viktig for gjennomslagskraften i markedet.  

Våre skrivekurs har som mål å øke dine skriveferdigheter på jobben – til nytte for deg og bedriften. Les mer

Del dette innlegget

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

frode@kaafjeld.no
+47 900 72 863

Basecamp: Her og der
Oslo, Norge, Verden

Følg meg på: