Derfor er gode skriveferdigheter viktig på jobben

close up of hand holding pencil over white background

Språk er makt, og språk gir muligheter. Det gjelder ikke minst på jobben.  I en mail, en rapport eller en presentasjon har du ikke de samme mulighetene til å spille på blikk, kroppsspråk og følelser som du har i et møte. Ordene og setningene dine står der helt alene. Du må lene deg på fornuften.  […]